Vi har alle sammen en historie om os selv, som vi i perioder kan være mere eller mindre begejstrede for. En historie som beskriver, hvilke begivenheder der har været i vores liv, og hvorfor vi har taget de valg, som vi har. En historie, som vi aktivt bruger til at forklare os selv og andre, om de vaner, vi har i vores liv.

Til tider føler vi os pressede til at ændre nogle af de vaner på grund af ydre omstændigheder. Andre gange bliver vi på grund af sygdom tvunget til at ændre på dem, og til tider bliver vi fascinerede af en ny fortælling, en idé eller et billede som gør, at vi slet ikke kan lade være med at ændre vaner eller livsstil. Man kan simpelthen mærke helt ned i kroppen, at en forandring vil føles rigtig – der bliver næsten tale om en fysisk længsel henimod noget andet. Det er en indre motivation, som bliver bestemmende for, at vi igangsætter en forandring, og som giver os modet, viljen og energien til at gennemføre det. 

Derfor er viden heller ikke altid nok til, at vi ændrer adfærd. Vores rationelle hjerne kan simpelthen ikke holde gejsten oppe alene. 

Der er nødt til at være et attraktivt mål for enden af den forandring, som man vil gennemføre – en forandret tilstand som på sigt kan give mening og glæde. 

Målet skal være realistisk og passe ind i den hverdag, man har, og i den fortælling man gerne vil have om sig selv. Man skal kunne identificere sig med sit mål. Motivationen for forandring vokser, når man begynder at kunne se billeder af det hele for sit indre øje.

Alt forandringsarbejde kræver overblik, systematik og disciplin. Hvorvidt man kommer i hus med sit projekt afhænger udover motivationen også af egne styrker, erfaringer, mod og troen på, at man kan lykkes.

Hvis man vil forandre elementer af sit liv f.eks. stressniveauet, kan det være en stor hjælp at tale med en anden om det. En kvalificeret samtale vil kunne kaste lys på, hvilke elementer der skal arbejdes med i forandringsprocessen og derigennem bidrage til at tydeliggøre, hvor man har overskud, og hvor det måske halter. Det at skulle sætte ord på øger ofte chancen for erkendelse.

Luk menu