Giv medarbejderne en tænke- eller værepause i naturen​

I de kommende år står vi overfor en stor udfordring med at udvikle vores arbejdspladser henimod at være mere bæredygtige på alle fronter. En ny æra – et nyt paradigme, hvor vi må og skal opfatte alle dele af en virksomhed eller organisation som en del af et større hele set i forhold til resten af verden. Et cyklisk system både internt og eksternt. Vi skal kunne navigere i stor kompleksitet, hvilket bl.a. vil kræve fokus på mental sundhed i alle organisationer/virksomheder. Det vil naturligvis også påvirke den måde, vi arbejder med det psykosociale arbejdsmiljø. 

Netop fordi vores arbejdspladser er en del af et større hele, er de præget af konstante forandringer. Der er hele tiden nye strategier, arbejdsgange, it-løsninger, kommunikationsveje, kolleger og kunder for ikke at tale om den enkeltes fysiske arbejdsplads, som for nogen skifter hver dag.

Det belaster både hjerne og krop for den enkelte, som må trække på mange ressourcer hos sig selv for at kunne leve op til kravene.

Det kan i sidste ende give mistrivsel hos medarbejderne og dermed flere sygemeldinger.

Hvad har vi brug for

Derfor er der god raison i at pleje sine medarbejdere og sikre, at man som arbejdsgiver får skabt rammer og strukturer, som mennesker trives i, særligt i forhold til relationer og samarbejde. Virksomhedskulturen må favne forandringerne i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø – et øget fokus på den mentale sundhed.

Rytmer, gentagelser, gennemskuelighed og pauser er noget af det vores hjerne og krop godt kan lide og har brug for og ikke mindst noget så enkelt som at have retningslinjer for brugen af telefoner, mails og sociale medier. Det kan f.eks. være hjælpsomt at have defineret en pausepolitik, som er med til at gøre det legalt at holde pauser på en virksom måde. Man kan også undersøge virksomhedens mødekultur og overveje om der er brug for at minimere på feltet. Det levner mere plads til arbejde og pauser.

Har man mange projektansatte stiller det også krav til en opmærksomhed på, hvordan man skaber trivsel for dem.

Hvad får man som virksomhed ud af at have fokus på trivsel i en foranderlig tid:

  • Større produktivitet præget af kvalitet
  • Større arbejdsglæde, bedre samarbejde og færre konflikter
  • Man får ry for at være en attraktiv arbejdsplads – også for freelancere og projektansatte
Luk menu