Gruppeforløbet er tænkt som en hjælp til forebyggelse af stress – det vil sige, målet er at styrke bevidstheden om, hvordan man kan minimere risikoen for stress. Forløbet vil således ikke tage afsæt i lige netop din problematik men tale ind i en lang række generelle temaer, som mange oplever i forbindelse med stress og digital afhængighed.

Udover et stort fokus på grounding, nærvær, krop, åndedræt og sansearbejde, vil sessionerne generelt være en blanding af information, øvelser og erfaringsdeling i gruppen.

Gruppens force er, at den kan inspirere og støtte den enkelte til at iværksætte de forandringer, der skal til for at undgå at havne i en stresstilstand. En hjælp til selvhjælp.

Som deltager i gruppen skal man være indstillet på at dele erfaringer, ønsker og idéer og jo mere man arbejder med øvelserne hjemme mellem sessionerne – jo større effekt vil man mærke på egen krop.

Formål
At den enkelte deltager får indsigt i hvordan krop, psyke og natur kan spille sammen om et øget velvære med mindre stress. Kontakten mellem krop og hoved skal genetableres. Via øget opmærksomhed på egne værdier, ressourcer, sanser, åndedræt og kropslighed trænes den enkelte i at kunne mærke sig selv og handle ud fra det.

Temaer for de 8 sessioner

  1. Vær i nuet – accept af tilstand
  2. Sanser – lyt, duft, se, føl
  3. Søvn, åndedræt, krop
  4. Værdier (Hvad skal der være i mit liv, hvad er vigtigt)
  5. Struktur og rytmer (find den igen – hvordan skal f.eks. din morgen se ud)
  6. Nærvær – også i forhold til digital adfærd (hvordan og hvorfor)
  7. Fællesskaber (hvad vil jeg gerne være en del af, og hvilken betydning har det)
  8. Hvad skal der ske videre herfra, og hvor går min grænse

Tidsramme

Forløbet er fordelt over 8 uger – dvs. vi mødes én gang om ugen i tre timer.

Praktisk information

Husk praktisk fodtøj som du går godt i, og tøj der passer til vejrforholdene. Medbring et vandtæt underlag, som du kan ligge på og et tæppe til at putte dig i. Måske får du også brug for en lille snack eller madpakke undervejs og en flaske vand.

Gruppeforløb afvikles 1. april – 1. oktober.

Prisen

Prisen for alle otte sessioner er kr. 2.500. Ved afbud skal det ske senest en uge inden forløbet sættes i gang, ellers indbetales fuld pris. Læs mere om priser og afbud.

Sted

Vi mødes i Dyrehaven eller i skoven bag ved Skodsborg Kurhotel – nærmere anvisning følger.

Luk menu