Hvordan forløber en session i skoven?

Med et afsæt i dine ønsker for vores samtale, går vi i skoven og arbejder med det, som du finder væsentligt. Jeg arbejder primært i Dyrehaven nord for København.

Turen i skoven vil være en vekslen mellem:

  • samtale
  • stillevandring med fokus på sanserne
  • fokus på åndedrættet
  • guidede meditationer
  • enkle strækøvelser/meditativ bevægelsestræning
  • indsamle materialer i skoven til understøttelse af samtalen

Alt sammen med et fokus på, at du kan få en oplevelse af naturen omkring dig, men også af naturen i dig selv. En slags genopdagelse af dig selv, som en del af naturen, hvor du får mulighed for at mærke, hvad der føles rigtigt og forkert. På den måde bliver det nemmere at formulere og igangsætte forandringer og nye vaner. Måske har du brug for at aflære gamle vaner først og opbygge nye, som er mere bæredygtige i forhold til den forandring, du ønsker.

Normalt når vi løser problemer, bruger vi udelukkende vores analytiske tænkning, den sunde fornuft, sammenligner os med hvad andre gør, eller hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler i forhold til livsstilsproblematikker. Idéen med naturterapi er blandt andet at få adgang til at navigere ud fra andre og flere impulser i dig selv og dermed få mulighed for at gribe sagen an på en ny måde – hente inspiration og finde mening i naturen.

Hvor lang er en session?

Når vi går i skoven, skal du afsætte tre timer.

Det kan være gavnligt og trygt at indlede et samtaleforløb i skoven med en kortere forberedende samtale inden døre og ikke i skoven, hvor vi kan afklare dit tema og tale os ind på hinanden. Jeg spørger ind til, hvilken situation eller problemstilling du er i, og i fællesskab udarbejder vi en plan for, hvad der skal arbejdes med, når vi kommer i skoven ved den næste samtale.

Jeg arbejder med Den Motiverende Samtale som metode, en metode som tager afsæt i klientens erfaringer og ønsker.

Et alternativ til en individuel samtale kan være at deltage i et gruppeforløb af 8 mødegange.

Luk menu