Kort om mig

Jeg har været vidt omkring i mit arbejdsliv og i mine 18 år som sundhedskonsulent, har jeg arbejdet med sundhed og trivsel. 

Jeg er uddannet Kandidat i Pædagogik, Stressvejleder, Søvnvejleder, reg. Naturterapeut og medlem af MINT.

Kontakt

Telefon: 26 39 07 96
Email: charlott@oestmar.dk

Erfaring

 • Afholdt kurser om stress, sundhed og rygestop
 • Udarbejdet personlige sundhedsprofiler for medarbejdere i såvel offentlige som i private virksomheder
 • Vejledt omkring rygestop, stress og søvn
 • Været ansat 7 år som rådgiver på Stoplinien
 • Undervist i gymnastik, afspænding og meditativ bevægelsestræning
 • Undervist i Den Motiverende Samtale

Uddannelse

 • Reg. Naturterapeut fra Human Education Group
 • Kandidat i Pædagogik fra Århus Universitet
 • Ernærings- og Husholdningsøkonom fra Suhrs Seminarium (Pædagogisk/psykologisk formidleruddannelse)

Efteruddannelser

 • Stressvejleder fra Center for Stress
 • Søvnvejleder fra Center for Stress og Trivsel
 • Medlem af MINT (Motivational Interviewing of New Trainers)
 • Rygestopinstruktør fra Center for Rygeafvænning
 • Diverse træningskurser i gymnastik – bl.a. et år på Gotved Skolen

Hvad er et sundt liv for mig
Et sundt liv handler for mig om at finde balance med det, man gør i sit liv, ud fra de værdier og holdninger, man har. Et mange-facetteret liv med en brugbar blanding af mening, fordybelse, travlhed, langsomhed, tilgivelse, lattermildhed og en vis mængde dovenskab. Man har brug for at udvikle en fleksibilitet, hvor man kan modstå livet, når det presser én. Fuldstændig som et træ der svajer i vinden men holder balancen. Rødderne står fast.

Mit forhold til naturen
Hvis vi opholder os mere i naturen, blander os med den, forstår den og udviser respekt for den, kan vi opleve større balance og gensidigt samspil med den. Naturen tilbyder os indsigt og liv. Jeg tror ikke, at vi mangler mere afbrænding af træ ved bål, sankning af planter og ej heller, at vi flytter vores fritidsliv ud i naturen med alt, hvad dertil hører af cykler, telte og omkringfarenhed. Naturen kan ikke tåle at blive et nyt projekt på vores lange to-do liste.   Jeg tror, at vi skal bevæge os i naturen med omtanke og eftertanke og mærke vores eget åndedræt og naturens cyklus og synkronisere disse to efter bedste evne. Det kan vi godt, hvis vi vil.

Privat
På trods af min faglige baggrund, har jeg selv oplevet at have alvorlig stress, hvor jeg var sygemeldt i 6 måneder efter et mentalt kollaps. En periode, hvor jeg på daglig basis opholdt mig i skoven i mange timer i al slags vejr – blæst, regn, sne og sol. Det var en fantastisk vej at gå, og det er helt sikkert, at min helingsproces var hurtigere end forventet, fordi jeg opsøgte skoven i det omfang, som jeg gjorde. Midt i al ubehaget af stress blev skoven mit helle. Jeg gik langsomt, uden retning, uden mål, fulgte blot det øjet fik øje på og lyttede til fuglene og vinden i træerne. Til tider sad jeg på en bænk eller på en træstamme og kiggede – mærkede mit åndedræt som gik ind og ud. Det var en lettelse, en trøst, en accept, en inspiration, et åndehul og fremfor alt blev min hjerne ganske langsomt sig selv igen.

Luk menu