Hvilken betydning har naturen for vores helbred?

Forskning fra flere steder i verden blandt andet Japan og USA viser, at der er store helbredsmæssige fordele for mennesket ved at opholde sig i naturen, hvilket også var det, vi oprindeligt gjorde for ikke så mange år siden, da vi både boede og arbejdede i den. Alt fra hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og diabetes til stress, muskelspændinger, depression og angst ser ud at kunne påvirkes i en positiv retning ved blot at opholde sig i naturen.

Flere lader sig f.eks. inspirere af japansk skovbadning, hvor man går ud i skoven og lader sig bade i aerosoler fra træerne, de healende stoffer, duftende, lyset, vinden og farverne. I Skotland kan man få natur på recept som middel til at behandle depression, det vil sige, at man undlader at udskrive medicin til fordel for at lade naturen hele depressionen. I Danmark inddrager vi i højere grad naturen i mange former for pædagogisk og socialt arbejde men også i sundhedsforebyggende tiltag som f.eks. rygestop og som nævnt ved behandling af stress.

Gennem historien er der mange eksempler på, at mennesker i krig og ved ophold i flygtningelejre dyrker naturen til små haver. Hvert et lille frø der findes, kan plantes og dyrkes til noget livgivende – enten spiseligt eller som mentalpleje. Så når vores verden/hverdagen bliver for uoverskuelig, faretruende eller for kompleks, giver det os ro, mening og håb for fremtiden at dyrke og være i naturen. Det er blandt andet den effekt, man drager nytte af i både danske og udenlandske terapihaver, hvor man behandler stress og PTSD.  

Luk menu